Καταναλωτικά Προϊόντα


Pulpwrap

Μία εύκαμπτη και ευπροσάρμοστη συσκευασία κατάλληλη για περιτύλιξη προϊόντων και για πλήρωση κενών,...

Nivo Soap

Μια βιώσιμη συσκευασία για μπάλες αλάτων μπάνιου. Αποτελεσματική προστασία από μια συσκευασία που...