κλειστε το κυκλο

Τεχνολογία διαμορφωμένου χαρτοπολτού – ανοίγοντας το δρόμο προς μία κυκλική οικονομία

Χρόνο με το χρόνο ο πληθυσμός της Γης αυξάνεται και μαζί με αυτόν και η ζήτηση για πρώτες ύλες. Τα ισχύοντα γραμμικά οικονομικά μοντέλα «παίρνω – φτιάχνω – απορρίπτω» εξαντλούν τις πρώτες ύλες πιο γρήγορα από ότι αυτές αναπληρώνονται, δημιουργώντας έτσι μεγάλες οικονομικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις στις σύγχρονες βιομηχανίες. 

Από την άλλη πλευρά, με τη συσκευασία να αποτελεί πλέον το ήμισυ των παγκόσμιων ετήσιων αποβλήτων, οι σύγχρονες κοινωνίες έρχονται αντιμέτωπες με τους όγκους των απορριμμάτων που δημιουργούν. Ως αποτέλεσμα, οι παραγωγοί συσκευασιών δέχονται σημαντική πίεση από τους καταναλωτές και τις κυβερνήσεις προς περιορισμό των απορριπτομένων στους χώρους υγειονομικής ταφής συσκευασιών. Οι συσκευασίες πλέον, πέρα από ικανές να αναδείξουν και να προστατεύσουν  τα προϊόντα σε όλο το φάσμα της εφοδιαστικής αλυσίδας, καλούνται να είναι ανακυκλώσιμες και βιοδιασπώμενες, με μία λέξη οικολογικές. Ανακυκλώσιμες για να μπορούν να επανεισαχθούν στον κύκλο παραγωγής και βιοδιασπώμενες, ώστε ακόμα και σε περίπτωση εσφαλμένης απόρριψης, αυτές να μπορέσουν να αφομοιωθούν από το περιβάλλον γρήγορα και εύκολα χωρίς να εμποδίσουν την αποκατάσταση του και χωρίς να επηρεάσουν την χλωρίδα και την πανίδα του.

Βάσει των παραπάνω, η ανάγκη υιοθέτησης ενός νέου οικονομικού μοντέλου από τις βιομηχανίες και πιο συγκεκριμένα από τις βιομηχανίες υλικών συσκευασίας προκύπτει επιτακτική. Ενός κυκλικού μοντέλου, του οποίου οι πρώτες ύλες θα προέρχονται από επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωση, με στόχο τη μείωση χρήσης νέων φυσικών πόρων, και τα τελικά προϊόντα του οποίου θα είναι φιλικά προς το περιβάλλον με δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης ή ανακύκλωσης. 

Η Ηρακλής Συσκευασία ΑΕ, ήδη από την ίδρυση της το 1979, είχε αναγνωρίσει τα σημαντικά οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη της ανακύκλωσης του χαρτιού. Η εξειδικευμένη τεχνολογία μας του διαμορφωμένου χαρτοπολτού ακολουθεί ένα μοντέλο κυκλικής οικονομίας, το οποίο προστατεύοντας το περιβάλλον στηρίζει έμπρακτα την κοινωνία. Τα βασικά στοιχεία του κυκλικού μας οικονομικού μοντέλου είναι τα ακόλουθα:

  1. Τα παραγόμενα προϊόντα είναι 100% ανακυκλώσιμα και για την παραγωγή τους χρησιμοποιείται 100% ανακτημένο χαρτί (εφημερίδα και κυματοειδές χαρτόνι). Οι ίνες του χαρτιού μπορούν να ανακτηθούν κατά μέσο όρο 4-6 φορές προτού χάσουν την αντοχή τους, γεγονός το οποίο καθιστά το ανακτημένο χαρτί μία πλούσια πρώτη ύλη, δίνοντας παράλληλα χρόνο στους φυσικούς πόρους να ανακάμψουν. 
  2. Το χαρτί, ως φυτικό υλικό, είναι οικολογικό και από τη φύση του βιοαποικοδομήσιμο. Ενώ ένα πλαστικό προϊόν θα χρειαστεί δεκαετίες, ακόμα και αιώνες για να βιοδιασπαστεί το χαρτί ακολουθεί την ταχύτητα της φυσικής βιοαποικοδόμησης ενός ξύλου στο φυσικό έδαφος. Επομένως, τα προϊόντα από διαμορφωμένο χαρτοπολτό δεν βλάπτουν το περιβάλλον ακόμα και στην περίπτωση λανθασμένης απόρριψης.  
  3. Ολόκληρη η παραγωγική διαδικασία μας έχει σχεδιαστεί με τρόπο τέτοιο που να ελαχιστοποιεί την κατανάλωση πόρων και την δημιουργία αποβλήτων. Το νερό της παραγωγής επαναχρησιμοποιείται. Τα προϊόντα τα οποία δεν κρίνονται αποδεκτά κατά τα διάφορα στάδια ποιοτικού ελέγχου επιστρέφουν προς ανακύκλωση στην αρχή της παραγωγικής διαδικασίας. Τυχόν πλαστικά (π.χ. πλαστικές ταινίες, τσέρκια) που βρίσκονται στα υπό ανακύκλωση χαρτιά συγκεντρώνονται και μεταφέρονται σε εγκεκριμένα κέντρα συλλογής προς ανακύκλωση. Τέλος το θερμικό φορτίο που προκύπτει από την ξήρανση των προϊόντων χρησιμοποιείται για τη προθέρμανση τμημάτων της παραγωγικής διαδικασίας, ώστε να αξιοποιηθεί στο έπακρο.

Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα κιόλας για να συζητήσουμε τους τρόπους με τους οποίους ο διαμορφωμένος χαρτοπολτός μπορεί να ωφελήσει την εταιρία σας.

Circular Economy Cover